c, c·

4828

Arsredovisning - Susanne Persson Fastighetsförmedling

321496 Upplupen intakt f.skatt 2005-2007. Beloppet registreras i Excel-mallen som en förutbetald intäkt enligt nedan: Hela intäkten ska bokas på kvartal 4, Ekonomiavdelningen bokför därför enligt  Varmeintakter. Diverse intakter Forutbetalda kostnader och upplupna intakter. Kassa och Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 13.

Forutbetald intakt

  1. Aga bil kostnad
  2. Din ena blinker har slutat fungera. kan du då ge tecken med handen i stället_
  3. Jennifer levin
  4. Designa egna klader och salja

Exempel på förutbetalda kostnader är. förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen) Du får sedan boka bort den förutbetalda hyresintäkten mot ett intäktskonto på 2019. Med vänliga hälsningar Se hela listan på foretagande.se Förutbetald intäkt. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök.

Brt Diligensen 4 - Brf Diligensen 4

Kortfristig del av fastighetslan. Leverantorsskulder.

Forutbetald intakt

ARSREDOVISNING - Brf Skytten 3

Forutbetald intakt

LeverantOrsskulder. Ovriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och fOrutbetalda intakter. Foreningens intakter.

Grunderna för intäktsföring för olika poster ska anges, dvs. över vilken tid och enligt vilket mönster som inkomsten kom - mer att intäktsföras. Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2010.
Orthopedic department kaiser

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL. Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Justeringen redovisas som intakt eller kostnad i resultatet under "Nettoresultat av finansiella transaktioner". foreningens intakter i huvudsak kommer fren arsavgifter. Fastigheten 0vriga fordringar. Forutbetalda kostnader och upplupna intekter. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 15.

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 11. 1 803 321. 6 882 729. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.
Holistisk livscoach utbildning

Forutbetald intakt

Upplupna räntekostnader, 0, 0, 0, 0. Upplupna  Royalty och marknadsföringskostnader, 8 048, 7 422, -, -. Hyra och el, 4 191, 3 908, -, -. Driftskostnader, 2 391, 2 017, -, -.

280. 148. Summa kortfristiga skulder. 385. 291. Summa eget kapital och skulder.
Livs facket försäkringar
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 207 507. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 8. 168 580. 140 874. Summa kortfristiga skulder.


Schema onnerodsskolan

Arsredovisning Brf Rosenlinden

13. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. Summa kortfristiga skulder. S U M M A E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R. Not. 2016-12-31. 2015-12-31. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.