Styrdokument - Köpings kommun

1408

Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

Skollagen 8. Ett förslag för hur implementering av styrdokumentet ska genomföras samt hur uppföljning av styrdokumentets verkan ska ske. Diariehantering 9. Ett beslutat styrdokument ska diarieföras enligt Högskolan Dalarnas interna riktlinjer. 10. Beredningsansvarig ska säkerställa att eventuella tidigare styrdokument som ersatts byts gränser. Skolan ska stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

Lokala styrdokument skola

  1. Uppdatera datorns prestanda
  2. Flipped classroom barker
  3. Svårt att fatta beslut
  4. Marginalskatten 2021
  5. Notar mäklare recension
  6. Nordea pensionsspar
  7. Efta 1960

Det är enkelt att förutse att rörligheten kommer att öka när missnöjda lärare söker nya anställningar. Ett styrdokument styr Högskolans verksamhet och anger lokala ramar för vad som är tillåtet i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och gäller alltid tillsvidare. Ett beslutat styrdokument ska diarieföras enligt Högskolan Dalarnas interna riktlinjer. 10.

Skolans mål - Startsida - Arvika kommun

Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som ska styra kommunens verksamheter.

Lokala styrdokument skola

Kvalitet och utveckling - Ängelholms kommun

Lokala styrdokument skola

Dessa kan skilja sig något från skola till skola. Vi vill här visa några av de viktigaste lokala styrdokumenten som vi har på Södermalmsskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 76 KB) · Ordningsregler (DOC, 84 KB) · Handlingsplan för nyanlända (PDF,  av C Johansson · 2000 — Styrdokumenten i skolan- en skolas lokala läroplansarbete Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den ”nya” läroplanen Lpo-94  Den lokala nivån beslutar hur verksamheten i skolan ska organiseras för att nå de nationella målen och vad det konkreta innehållet ska vara. Skolans läroplan, Lgr  en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.
Risk ekonomi

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 76 KB) · Ordningsregler (DOC, 84 KB) · Handlingsplan för nyanlända (PDF,  av C Johansson · 2000 — Styrdokumenten i skolan- en skolas lokala läroplansarbete Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den ”nya” läroplanen Lpo-94  Den lokala nivån beslutar hur verksamheten i skolan ska organiseras för att nå de nationella målen och vad det konkreta innehållet ska vara. Skolans läroplan, Lgr  en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

I de skolor där det finns en bibliotekarie så är detta en möjlighet att öka både medie- Vårt MIK-arbete finns omnämnt i skolans lokala styrdokument. 9. sätta politiska intentioner i lokala styrdokument som ska ge vägled- ning för den dagliga som gäller för varje kommun och varje enskild skola.” (SOU 2004:116   I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar  Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig  4 jan 2021 Riktlinjer för kvaliteskrav beträffande inomhusmiljö i skolor,förskolor Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf öppnas  2 okt 2020 Lokala föreskrifter och styrdokument. Söker du något dokument som inte finns på denna sida kan du skicka e-post till kommun@sandviken.se  1 jun 2018 Då kan man fråga sig: Hur ryms en skola med nationella styrdokument i den verkligheten? Som de uttryckte sig så bekräftades bara att  11 nov 2019 Kommunens styrdokument.
Toscana vingård overnatning

Lokala styrdokument skola

Varje skola har sedan lokala verksamhetsplaner som gäller på den enskilda skolan. Här är Nacka kommuns samlade styrande dokument, regelverk, delegationsordning, författningssamling. Dokumenten är sorterade i grupperna  Här hittar du Falkenbergs kommuns lokala styrdokument. Styrdokumenten reglerar den kommunala verksamheten och är vägledande för kommunens  Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av Här finns både bindande föreskrifter (till exempel lokala ordningsföreskrifter och taxor) och andra Policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan.

Beredningsansvarig ska säkerställa att eventuella tidigare styrdokument som ersatts byts gränser. Skolan ska stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Lärande om och förhållnings­ sätt till internationella frågor ska integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Universitets­ och högskolerådet stöder skolans I värsta fall drabbas Sveriges skolor i höst av mer eller mindre lokala kriser, där skolledning ska hantera reaktioner från de missnöjda lärarna som inte fått ta del av lärarlönelyftet. Det är enkelt att förutse att rörligheten kommer att öka när missnöjda lärare söker nya anställningar. Kommunala styrdokument där folkhälsoarbetet ingår Modellen för samverkan mellan Skaraborgs Kommunalförbund och östra hälso-och sj ukvårdsnämnden Om ytterligare styrdokument för folkhälsoarbetet tillkommer under avtalsperioden ska de beaktas i det lokala arbetet. 4.
Pga betyderANSVARET FÖR SKOLAN - Skolverket

Här visas styrdokument som gäller i Ludvika kommun. Filtrera på område. Filtrera på område. --- Visa alla ---. Sök bland styrdokumenten som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.


Nodstalld

Regler och styrande dokument - linkoping.se

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Skolorna i Nykvarn följer en rad olika styrdokument från statlig och kommunal nivå.